• 21
  衞慶祥 編撰. Wei Qingxiang bian zhuan.
  [Xianggang] : Shatian min zheng shi wu chu, 2007.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 22
  Get help Get help options Options

 • 23
  yi ming bian ; Shen Yunlong zhu bian.
  [Tai-pie xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1976?]
  Book
  Get help Get help options Options

 • 24
  yi ming ji ; Shen Yunlong zhu bian.
  [Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1976?]
  Book
  Get help Get help options Options

 • 25
  [China. Guo shi guan]
  [Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1974]
  Book
  Get help Get help options Options

 • 26
  阿桂 ... [et al. 纂]. Agui ... [et al. zuan].
  [Beijing] : [Nei fu], Qing Qianlong bing wu [51 nian, 1786]
  Book
  Get help Get help options Options

 • 27
  艾明如(Mae Ngai)著 ; 王若萱等譯 ai ming ru(Mae Ngai) zhu ; wang ruo xuan deng yi.
  The lucky ones. zhong wen.
  Tai bei shi : Guo li tai wan shi fan da xue chu ban zhong xin, 2014.12. Chu ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 28
  主编王晓珠, 阿丽亚・吉力力. zhu bian Wang Xiaozhu, Aliya Jilili.
  Kunming Shi : Yunnan da xue chu ban she, 2004. Di 1 ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 29
  安乐哲 著 ; 滕 复 译. Anlezhe zhu ; Teng Fu yi.
  Art of rulership. Chinese
  Beijing : Beijing da xue chu ban she : Jing xiao zhe Xin hua shu dian, 1995. Di 1 ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 30
  Get help Get help options Options

 • 31
  安 怀起 编著. An Huaiqi bian zhu.
  Shanghai : Tong ji da xue chu ban she : Xin hua shu dian shanghai fa xing suo fa xing, 1991. Di 1 ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 32
  熊 月之, 马 学强, 晏 可佳 选编. Xiong Yuezhi, Ma Xueqiang, Yan Kejia xuan bian.
  Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2003. Di 1 ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 33
  刘伯山 主编 ; 安徽大学徽学研究中心 编. Liu Boshan zhu bian ; Anhui da xue hui xue yan jiu zhong xin bian.
  Guilin Shi : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2006. Di 1 ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 34
  刘伯山 编著 ; 安徽大学徽学研究中心 编. Liu Boshan bian zhu ; Anhui da xue Hui xue yan jiu zhong xin bian.
  Guilin Shi : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2009. Di 1 ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 35
  安徽 大学 苏联 问题 研究所, 四川省 中共 党史 研究会 编译. Anhui da xue Sulian wen ti yan jiu suo, Sichuan sheng Zhong gong dang shi yan jiu hui bian yi.
  Chengdu : Sichuan sheng she hui ke xue yuan chu ban she : Sichuan sheng xin hua shu dian fa xing, 1986- Di 1 ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 36
  齐木德道尔吉, 巴 根那 编. Qimudedaoerji, Ba Genna bian.
  Huhehaote Shi : Nei Menggu da xue chu ban she, 2001. Di 1 ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 37
  白 寿彜 著. Bai Shouyi zhu.
  Beijing : Beijing shi fan da xue chu ban she, 1992. Di 1 ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 38
  叶 新民, 薄 音湖, 宝日吉根 著. Ye Xinmin, Bo Yinhu, Baorijigen zhu.
  Huhehaote Shi : Nei Menggu da xue chu ban she, 1993. Di 2 ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 39
  清鄧夢琴修,董紹纂. Qing Deng Mengqin xiu, Dong Shao zuan.
  [Baoji? : Baoji xian shu], Qing Qianlong yi si [50 nian, 1785]
  Book
  Get help Get help options Options

 • 40
  北洋 大学--天津 大学 校史 编辑室. Bei yang da xue--Tianjin da xue xiao shi bian ji shi.
  Tianjin : Tianjin da xue chu ban she, 1991- Di 1 ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • Load 20 more