• 21
  Edward Kołodziej.
  Warszawa : Książka i Wiedza, 1982. Wyd. 1.
  Book
  options Options

 • 22
  [redaktor naukowy Irena Kostrowicka].
  Warszawa : Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej Handlowej, 1995.
  Book
  options Options

 • 23
  Adam Koseski.
  Lublin ; Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, 2003.
  Book
  options Options

 • 24
  opracowanie: Paweł Kaczmarczyk, Marek Okólski.
  Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Dept. Analiz i Strategii, 2005.
  Book
  options Options

 • 25
  pod redakcją Ewy Jaźwińskiej i Marka Okólskiego.
  Warszawa : Wydawn. Nauk. Scholar, 2001.
  Book
  options Options

 • 26
  options Options

 • 27
  pod redakcją Leny Kolarskiej-Bobińskiej.
  Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2007.
  Book
  options Options

 • 28
  pod redakcją Jacka Wołoszyna.
  Lublin : Instytut Pamięci Narodowej--Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Lublinie, 2015.
  Book
  options Options

 • 29
  Paweł Hut.
  Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Aspra-JR", 2002.
  Book
  options Options

 • 30
  redakcja naukowa Agata Górny, Paweł Kaczmarczyk, Magdalena Lesińska.
  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2016. Wydanie pierwsze.
  Book
  options Options

 • 31
  pod redakcją Krzysztofa Groniowkiego i Witołda Stankiewicza.
  Warszawa [Poland] : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981. Wyd. 1.
  Book
  options Options

 • 32
  Krystyna Iglicka, Katarzyna Gmaj.
  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2015, c2015 Wydanie I.
  Book
  options Options

 • 33
  pod redakcją Sebastiana Wojciechowskiego i Radosława Fiedlera.
  Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, 2003.
  Book
  options Options

 • 34
  options Options

 • 35
  Maciej Duszczyk.
  Warszawa : Oficyna Wydawn. ASPRA-JR, 2012.
  Book
  options Options

 • 36
  pod redakcją Adama Koseskiego.
  Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna, 1998.
  Book
  options Options

 • 37
  Maciej Czarnecki.
  Wołowiec Wydawnictwo "Czarne", 2016.
  Book
  options Options

 • 38
  Marek Czapliński.
  Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1985.
  Book
  options Options

 • 39
  red. Agnieszka Chlebowska, Katarzyna Sierakowska.
  Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2010. Wyd. 1.
  Book
  options Options

 • 40
  pod redakcją Sławomira Łukasiewicza.
  Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej--Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017.
  Book
  options Options

 • Load 20 more