• 21
  解 纪, 安 然 等 选辑. Xie Ji, An Ran deng xuan ji.
  Beijing : Dang dai Zhongguo chu ban she, 1995. Di 1 ban.
  Book
  options Options

 • 22
  解 纪, 安 宁, 林 玉 等 选辑. Xie Ji, An Ning, Lin Yu deng xuan ji.
  Beijing : Dang dai Zhongguo chu ban she, 1998. Di 1 ban.
  Book
  options Options

 • 23
  解 纪, 安 然 等 选辑. Xie Ji, An Ran deng xuan ji.
  Beijing : Dang dai Zhongguo chu ban she : Jing xiao Xin hua shu dian Beijing fa xing suo, 1996. Di 1 ban.
  Book
  options Options