• 21
  edited by Paul G. Pickowicz and Yingjin Zhang.
  Lanham : Rowman & Littlefield, [2017]
  Book
  options Options

 • 22
  options Options

 • 23
  丹羽美之, 吉見俊哉編. Niwa Yoshiyuki, Yoshimi Shun'ya hen.
  Tōkyō : Tōkyō Daigaku Shuppankai, 2012. Shohan.
  Book, DVD
  options Options

 • 24
  동서 대학교 임 권택 영화 연구소 편저 ; 남 인영, 이 승민, 정 민아, 조 혜영 지음. Tongsŏ Taehakkyo Im Kwŏn-t'aek Yŏnghwa Yŏn'guso p'yŏnjŏ ; Nam In-yŏng, Yi Sŭng-min, Chŏng Min-a, Cho Hye-yŏng chiŭm.
  [Sŏul] : Pon Puksŭ, 2016. Ch'op'an.
  Book
  options Options

 • 25
  edited by Salvador Murguia.
  Lanham, Md. : Rowman & Littlefield, [2016]
  Book
  options Options

 • 26
  ‏صدىقه محمودى. Ṣiddīqah Maḥmūdī.
  Tihrān : Muʼassisah-i Andīshah-i Kuhanʹpardāz, [2011] Chāp-i 1.
  Book
  options Options

 • 27
  options Options

 • 28
  edited by Sylvia Li-chun Lin and Tze-lan D. Sang.
  London ; New York : Routledge, 2012.
  Book
  options Options

 • 29
  李晨 著. Li Chen zhu.
  Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2014, c2015 Di 1 ban.
  Book
  options Options

 • 30
  雷建军, 李莹. Lei Jianjun, Li Ying.
  Chongqing : Xi nan shi fan da xue chu ban she, 2013. Di 1 ban.
  Book
  options Options

 • 31
  options Options

 • 32
  Shweta Kishore.
  Edinburgh : Edinburgh University Press, [2018]
  Book
  options Options

 • 33
  K.P. Jayasankar, Anjali Monteiro.
  Los Angeles : SAGE Publications, 2016.
  Book
  options Options

 • 34
  編集委員黒沢清 ... [et al.] ; 編集協力石坂健治 ... [et al.]. henshū iin Kurosawa Kiyoshi ... [et al.] ; henshū kyōryoku Ishizaka Kenji ... [et al.].
  Tōkyō : Iwanami Shoten, 2010.
  Book
  options Options

 • 35
  options Options

 • 36
  Rahat Imran.
  Abingdon, Oxon ; New York : Routledge, 2016.
  Book
  options Options

 • 37
  options Options

 • 38
  郭力昕. Guo Lixin.
  Taibei Shi : Mai tian chu ban, 2014. Chu ban.
  Book
  options Options

 • 39
  Kuei-fen Chiu and Yingjin Zhang.
  London ; New York : Routledge, 2015.
  Book
  options Options

 • 40
  options Options

 • Load 20 more