• 21
  赵俪生 著. Zhao Lisheng zhu.
  Lanzhou Shi : Lanzhou da xue chu ban she, 2011. Di 1 ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 22
  許 章真 譯. Xu Zhangzhen yi.
  Taibei : Taiwan xue sheng shu ju, min guo 78 [1989]. Chu ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 23
  余 太山 主编. Yu Taishan zhu bian.
  Zhengzhou Shi : Zhong zhou gu ji chu ban she, 1996. Di 1 ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 24
  《西域史 论丛》 编辑组. "Xiyu shi lun cong" bian ji zu.
  Wulumuqi Shi : Xinjiang ren min chu ban she : Xinjiang xin hua shu dian fa xing, 1985-1990. Di 1 ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 25
  張 廣達 著. Zhang Guangda zhu.
  Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 1995. Di 1 ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 26
  Feng, Chengjun, 1885-1945, tr.
  Shanghai Shang wu yin shu guan [1934]
  Book
  Get help Get help options Options

 • 27
  Feng, Chengjun, 1885-1945, comp.
  Taibei T'waiwan shang wu yin shu guan [1964] 2 Ed
  Book
  Get help Get help options Options

 • 28
  马克章著. Ma Kezhang zhu.
  Lanzhou Shi : Gansu jiao yu chu ban she, 2016. Di 1 ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 29
  鲁保罗著 ; 耿昇译. Lubaoluo zhu ; Geng Sheng yi.
  Asie centrale. Chinese
  Beijing : Ren min chu ban she, 2012. Di 1 ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 30
  余 太山 主编. Yu Taishan zhu bian.
  Zhengzhou Shi : Zhong zhou gu ji chu ban she, 2003. Di 2 ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 31
  华 涛 著. Hua Tao zhu.
  Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2000. Di 1 ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 32
  朱振宏著. Zhu Zhenhong zhu.
  Xinbei Shi : Dao xiang chu ban she, Minguo 104 [2015] Chu ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 33
  Get help Get help options Options

 • 34
  贾陈亮著. Jia Chenliang zhu.
  Beijing : Zhongguo guo ji guang bo chu ban she, 2012. Shou cang ban, Beijing di 1 ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 35
  刘 迎胜 著. Liu Yingsheng zhu.
  Nanjing : Nanjing da xue chu ban she, 1994. Di 1 ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 36
  张广达 著. Zhang Guangda zhu.
  Guilin Shi : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2008. Di 1 ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 37
  徐黎丽 主编. Xu Lili zhu bian.
  Beijing Shi : Min zu chu ban she, 2008. Di 1 ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 38
  吴 玉贵 著. Wu Yugui zhu.
  Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 1998. Di 1 ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 39
  Get help Get help options Options

 • 40
  刘 锡淦 著. Liu Xigan zhu.
  Wulumuqi Shi : Xinjiang da xue chu ban she, 1996. Di 1 ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • Load 20 more