• 21
  Dankbaar, Willem Frederik, 1907-
  Haarlem : H.D. Tjeenk Willink, 1946.
  Book
  options Options

 • 22
  onder redactie van Raoul Bauer ... [et al.].
  Leuven : Universitaire Pers, 2002.
  Book
  options Options

 • 23
  options Options

 • 24
  A.J. Visser ; met een nabeschouwing door L.G.M. Alting von Geusau.
  Amsterdam : Em. Querido's Uitgeversmaatschappij, 1961.
  Book
  options Options

 • 25
  Rijksmuseum Het Catharineconvent.
  [The Hague : Staatsuitgeverij, 1986] [2e en verbeterde druk].
  Book
  options Options

 • 26
  Jan van Vliet.
  Utrecht : Matrijs, 1987.
  Book
  options Options

 • 27
  Pieter Eligh.
  Hilversum : Verloren, 1996.
  Book
  options Options

 • 28
  uitgegeven, hertaald en ingeleid door Ludo Jongen.
  Vita Sancti Liudgeri. Dutch
  Hilversum : Uitgeverij Verloren BV, 2009.
  Book
  options Options

 • 29
  A. Bauwens ... [et al.].
  Brugge : J. Herrebout ; Edegem : Distributie, Contact, [1987]
  Book
  options Options

 • 30
  redaktie R. Lievens, E. Van Mingroot, W. Verbeke.
  Leuven : Universitaire Pers, 1983.
  Book
  options Options

 • 31
  door Frank van der Pol.
  Kampen : Kok, 1990.
  Thesis
  options Options

 • 32
  Gelder, H. A. Enno van (Herman Arend Enno), 1889-1973.
  Amsterdam : P.N. van Kampen, 1943.
  Book
  options Options

 • 33
  options Options

 • 34
  W. Bergsma.
  Hilversum : Uitg. Verloren ; Leeuwarden : Fryske Akademy, 1999.
  Book
  options Options

 • 35
  options Options

 • 36
  door Marieke van Vlierden.
  Zutphen : Walburg Pers, c1988.
  Book
  options Options

 • 37
  A. van Hulzen.
  Utrecht : Bijleveld, 1999. 1. druk.
  Book
  options Options

 • 38
  options Options

 • 39
  Paul Trio.
  Leuven : Universitaire Per, 1993.
  Book
  options Options

 • 40
  door Jaap van Moolenbroek opnieuw uitgegeven bij zijn afscheid van de Vrije Universiteit ; onder redactie van Sabrina Corbellini ... [et al.]
  Hilversum : Verloren, 2006.
  Book
  options Options

 • Load 20 more