• 21
  安平秋, 杨忠, 杨锦海主编 ; 程郁缀选注. An Pingqiu, Yang Zhong, Yang Jinhai zhu bian ; Cheng Yuzhui xuan zhu.
  Beijing : Jing hua chu ban she, 1998. Di 1 ban.
  Book
  options Options

 • 22
  鄭 倖朱 撰. Zheng Xingzhu zhuan.
  Taibei Shi : Wen jin chu ban she, 1998. Chu ban.
  Book
  options Options

 • 23
  苗 菁 著. Miao Jing zhu.
  Zhengzhou Shi : Zhong zhou gu ji chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1998. Di 1 ban.
  Book
  options Options

 • 24
  姚 南强 著. Yao Nanqiang zhu.
  Nanchang Shi : Jiangxi ren min chu ban she, 1998. Di 1 ban.
  Book
  options Options

 • 25
  黄 美玲 著. Huang Meiling zhu.
  Taibei Shi : Wen jin chu ban she, 1998. Chu ban.
  Book
  options Options

 • 26
  季 明華 撰. Ji Minghua zhuan.
  Taibei Shi : Wen jin chu ban she, 1997. Chu ban.
  Book
  options Options

 • 27
  叶 嘉莹 著. Ye Jiaying zhu.
  Shijiazhuang Shi : Hebei jiao yu chu ban she, 1997. Di 1 ban.
  Book
  options Options

 • 28
  周 裕楷. Zhou Yukai.
  Chengdu : Ba Shu shu she, 1997. Di 1 ban.
  Book
  options Options

 • 29
  李 燕新 著. Li Yanxin zhu.
  Taibei Shi : Wen jin chu ban she, 1997.
  Book
  options Options

 • 30
  刘 方成, 李 瑜增 主编. Liu Fangcheng, Li Yuzeng zhu bian.
  Beijing : Zhongguo gong ren chu ban she, 1997. Di 1 ban.
  Book
  options Options

 • 31
  张 红 著. Zhang Hong zhu.
  Tianjin : Nan kai da xue chu ban she : Xin hua shu dian Tianjin fa xing suo fa xing, 1997. Di 1 ban.
  Book
  options Options

 • 32
  张 惠民, 张 晓云 著. Zhang Huimin, Zhang Xiaoyun zhu.
  Guangdong Sheng Shantou Shi : Shantou da xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1997. Di 1 ban.
  Book
  options Options

 • 33
  戴文和 著. Dai Wenhe zhu.
  Taibei Shi : Wen shi zhe chu ban she, Minguo 86 [1997] Chu ban.
  Book
  options Options

 • 34
  吴熊和, 蔡义江, 陆坚 编著. Wu Xionghe, Cai Yijiang, Lu Jian bian zhu.
  [Hangzhou] : Zhejiang gu ji chu ban she : Zhejiang Sheng xin hua shu dian jing xiao, 1997. Xin 1 ban.
  Book
  options Options

 • 35
  詹鍈 ... [et al.]. Zhan Ying ... [et al.].
  Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 1997. Di 1 ban.
  Book
  options Options

 • 36
  詹 伯慧 編. Zhan Bohui bian.
  Shantou Shi : Shantou da xue chu ban she, 1997. Di 1 ban.
  Book
  options Options

 • 37
  黃 啓方 著. Huang Qifang zhu.
  Taibei Shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Min guo 86 [1997]. Chu ban.
  Book
  options Options

 • 38
  木 斋 著. Mu Zhai zhu.
  Beijing Shi : Jing hua chu ban she, 1997. Di 1 ban.
  Book
  options Options

 • 39
  黃 文吉 著. Huang Wenji zhu.
  Taibei Shi : Wen shi zhe chu ban she, Min guo 85 [1996] Chu ban.
  Book
  options Options

 • 40
  張 海鷗 著. Zhang Hai'ou zhu.
  Taibei Xian Zhonghe Shi : Yun long chu ban she, 1996. Di 1 ban.
  Book
  options Options

 • Load 20 more