• 21
  Pavlenda, Viktor
  Bratislava, Vydavatel'stvo politickej literatúry, 1968. [1. vyd.]
  Book
  options Options

 • 22
  options Options

 • 23
  Štefan Osuský.
  V Londýne : Pravda, 1942.
  Book
  options Options

 • 24
  Štefan Osuský.
  V Londýne : Pravda, 1943.
  Book
  options Options

 • 25
  redaktorka: Alžbeta Ondrušová.
  Bratislava : Vydavatel'stvo Slovenskej akadémie vied, 1966. 1. vyd.
  Book
  options Options

 • 26
  Andrej Mráz.
  T. Sv. Martin : Matica slovenská, 1945.
  Book
  options Options

 • 27
  options Options

 • 28
  Joseph A. Mikus ; preface by Michael Novak.
  Washington : Three Continents Press, c1977. 1st ed. --
  Book
  options Options

 • 29
  Köln : Matúš Černák Institut.
  Journal
  options Options

 • 30
  options Options

 • 31
  R. Marsina ... [et al.].
  Martin : Matica slovenská, [1992?]
  Book
  options Options

 • 32
  Tragédia slovenských Židov. English & Hebrew.
  Bratislava : Documentation Centre of CUJCR, [1949] 1st ed.
  Book
  options Options

 • 33
  options Options

 • 34
  [zostavil L̕ubomír Lipták].
  Bratislava : ARCHA, 1992. 1. vyd.
  Book
  options Options

 • 35
  L'ubomír Lipták.
  Bratislava : Vydavatel'stvo politickej literatúry, 1968. 1. vyd. --
  Book
  options Options

 • 36
  Ladislav Lipscher.
  Bratislava : Vydavatel'stvo Slovenskej akadémie vied, 1966. 1. vyd. --
  Book
  options Options

 • 37
  Jozef Lettrich.
  New York : F.A. Praeger, 1955.
  Book
  options Options

 • 38
  redigovali Martin Kvetko, Miroslav Ján Ličko.
  [Toronto, Ont.] : Stála konferencia slovenských demokratických exulantov, 1976.
  Book
  options Options

 • 39
  Ivan Kuhn.
  V Praze : Vydává Ústřední výbor Komunistické strany Československa, 1948.
  Book
  options Options

 • 40
  Ivan Kuhn a Pavol Turčan.
  Turč. Sv. Martin : Poverenictvo priemyslu a obchodu, 1948. Vyd. 1. --
  Book
  options Options

 • Load 20 more