• 21
  Inglis, Mike, 1954-
  Astrophysics is easy! Italian.
  Milan, Springer, c2009.
  Book
  options Options

 • 22
  options Options

 • 23
  options Options

 • 24
  options Options

 • 25
  options Options

 • 26
  options Options

 • 27
  options Options

 • 28
  options Options

 • 29
  Ernesto Salinelli, Franco Tomarelli.
  Milano : Springer, 2009 (2008 printing) 2. ed.
  Book
  options Options

 • 30
  options Options

 • 31
  options Options