• 21
  Józef Roman Maj.
  Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2015. Wydanie I.
  Book
  options Options

 • 22
  do druku podali Barbara Lipska, Bogdan Stachowiak.
  Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2015.
  Book
  options Options

 • 23
  Jadwiga Leszczyńska ; redakcja Cezary Żyromski.
  Wrocław : Wydawnictwo Via Nova ; Opole : Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Opolu, [2017]
  Book
  options Options

 • 24
  Wojciech Königsberg, wstep Zdzisław Rachtan "Halny".
  Warszawa : Oficyna Wydawn. RYTM, 2011. Wyd. 1.
  Book
  options Options

 • 25
  Ewa Kurek.
  Warszawa : Wydawnictwo Bollinari Publishing House, 2015. Wydanie ocenzurowane.
  Book
  options Options

 • 26
  Dominik Kuciński.
  Warszawa : Bollinari Publishing House, 2016.
  Book
  options Options

 • 27
  Dominik Kuciński.
  Warszawa : Wydawnictwo Bollinari Publishing House, 2016.
  Book
  options Options

 • 28
  Dominik Kuciński.
  Warszawa : Bollinari Publishing House, 2016.
  Book
  options Options

 • 29
  Kazimierz Krajewski.
  Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Rytm", 2013. Wyd. 1.
  Book
  options Options

 • 30
  Piotr Szubarczyk.
  Kraków : Dom Wydawniczy "Rafael", [2013].
  Book
  options Options

 • 31
  z Danutą Szyksznian-Ossowską "Sarenką" rozmawia Magdalena Semczyszyn.
  Szczecin : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2018.
  Book
  options Options

 • 32
  Dariusz Iwaneczeko.
  Rzeszów : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Rzesowie, 2013.
  Book
  options Options

 • 33
  Marek Jedynak.
  Kielce : Instytut Pamięci Narodowej--Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Oddział w Krakowie Delegatura w Kielcach, 2016. Wydanie I.
  Book
  options Options

 • 34
  Władysław Zarzycki ; wstęp i opracowanie: Piotr Niwiński.
  Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2011.
  Book
  options Options

 • 35
  Maria Fieldorf, Leszek Zachuta.
  Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2013.
  Book
  options Options

 • 36
  Kazimierz Sobolewski "Słoneczny" - "Vis" ; [red. nauk. Piotr Sadowski].
  Myślenice : Muzeum Regionalne "Dom Grecki", 2010.
  Book
  options Options

 • 37
  Helena Danowska-Ździebło, Józef Musioł.
  Koszęcin : "Officina Silesia", 2011.
  Book
  options Options

 • 38
  Małgorzata Czerwińska-Buczek.
  Warszawa : Bellona Spółka Akcyjna, 2017.
  Book
  options Options

 • 39
  Stanisław Franciszek Czekaj ; redakcja i opracowanie materiałów Czesław Nowak.
  Krosno : Wydawnictwo "Ruthenus", 2014.
  Book
  options Options

 • 40
  Daria Czarnecka.
  Warszawa : PWN, 2016. Wydanie pierwsze.
  Book
  options Options

 • Load 20 more