• 21
  傅惜華選註. Fu Xihua xuan zhu.
  Shanghai : Si lian chu ban she, 1955. Di 1 ban.
  Book
  options Options

 • 22
  周濟 著. 復堂詞話 / 譚獻 著. 蒿庵論詞 / 馮煦 著 ; 顧學頡 校點. Zhou Ji zhu. Futang ci hua / Tan Xian zhu. Haoan lun ci / Feng Xu zhu ; Gu Xuejie jiao dian.
  Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 1959. Beijing di 1 ban.
  Book
  options Options

 • 23
  房祺 編 ; [中華書局上海編輯所 編輯] Fang Qi bian ; [Zhonghua shu ju Shanghai bian ji suo bian ji]
  Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian zong jing shou, 1958. Di 1 ban.
  Book
  options Options

 • 24
  Fang, Hao
  Taibei Zhong hua wen hua chu ban shi ye wei yuan hui [1954] 2 Ed.
  Book
  options Options

 • 25
  程千帆, 繆琨 選註. Cheng Qianfan, Miao Kun xuan zhu.
  Shanghai : Gu dian wen xue chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1957. Di 1 ban.
  Book
  options Options

 • 26
  options Options

 • 27
  Shanghai Zhongguo gu dian wu xue chu ban she 1954
  Book
  options Options

 • 28
  Tōkyō : Japan Council for East Asian Studies, 1959. 2nd ed.
  Book
  options Options

 • 29
  文物出版社. Wen wu chu pan she.
  Beijing : Wen wu chu pan she., 1958.
  Book
  options Options