• 21
  tālīf Shaykh al-Islām Ibn Taymīyah.
  Dimashq, Manshūrāt al-Maktab al-Islāmī [1964] [al-Ṭabʻah 2.]
  Book
  options Options

 • 22
  Lubná Mukhtār.
  al-Jazāʼir : Dīwān al-Maṭbūʻāt al-Jāmiʻīyah, 1984.
  Book
  options Options

 • 23
  Hilal al-Ra'y ibn Yahya ibn Muslim, d. 859
  Hayderabad al-Dakan Dairat al-Ma'arif al-'Uthmaniyah [1936] Tab. 1
  Book
  options Options

 • 24
  Faruki, Kemal A.
  Karachi, Pakistan Pub. House, 1962.
  Book
  options Options

 • 25
  Āmidī, ʻAlī ibn Abī ʻAlī, 1156 or 1157-1233
  Al-Qāhirah Muḥammad 'Alī Ṣubayḥ 1968
  Book
  options Options

 • 26
  Muḥammad Ṣiddīq Ḥasan, Nawab of Bhopal, 1832-1890.
  Bhopāl Maṭba'-i Shāhjahānī 1878
  Book
  options Options

 • 27
  Aḥmad al-Ḥuṣarī.
  al-Qāhirah : Maktabat al-Kullīyat al-Azharīyah, [1984]
  Book
  options Options

 • 28
  Qāsim ibn Ibrāhīm, ʻAlī ibn ʻAbd Allāh al-Ānisī, ʻAbd Allāh ibn Muḥammad al-Saraḥī.
  Taysīr al-marām fī masāʼil al-aḥkām lil-bāḥithīn wa-al-ḥukkām
  Bayrūt, Lubnān : Dār al-Tanwīr, 1986. al-Ṭabʻah 1. --
  Book
  options Options

 • 29
  li-Jalāl al-Dīn ʻAbd al-Raḥmān ibn Abī Bakr ibn Muḥammad al-Suyūṭī.
  Bayrūt : Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, 1975. al-Ṭabʻah 2. --
  Book
  options Options

 • 30
  az Saʻd al-Dīn Hiravī ; bih taṣḥīḥ-i Muḥammad Sarfarāz Ẓafar. va Bakhsh-i Ṣayd va ẓibāḥah va aṭʻimah va ashribah / az sharḥ-i Fārsī-i Sharāʻi Muḥaqqiq.
  Islāmābād : Markaz-i Taḥqīqāt-i Fārsī-i Irān va Pākistān, 1984.
  Book
  options Options

 • 31
  Shāṭibī, Ibrāhīm ibn Mūsá, -1388
  Al-Qāhirah Muḥammad 'Alī Ṣubayḥ [1969-70]
  Book
  options Options

 • 32
  Bā Faḍl, 'Abd Allāh ibn 'Abd al-Raḥmān, 1446-1512
  Bayrūt [1968] Al-Ṭab'ah al-Thānīyah
  Book
  options Options

 • 33
  'Irāqī, 'Abd al-Raḥīm ibn al-Ḥusayn, 1325-1404
  Ṭarḥ al-tathrīb fī sharḥ al-Taqrīb
  Miṣr Jam'īyat al-Nashr wa-al-Ta'līf al-Azharīyah [1934*5]
  Book
  options Options

 • 34
  min taʼlīfāt Hādī al-Tihrānī.
  Qumm : Maktabat Dār al-ʻIlm, 1391 [1971]
  Book
  options Options

 • 35
  Seyyid, Meḥmed, d. 1924
  İstānbūl Maṭba'a-'i ḥuḳūḳīye [1910-12]
  Book
  options Options

 • 36
  Ḥamah Nashr wa-tawzī' Dār al-Ghazālī [1971?]
  Book
  options Options

 • 37
  Muḥammad Jawād Maghnīyah.
  Bayrūt : Dār al-ʻIlm lil-Malāyīn, 1973. al-Ṭabʻah 4. --
  Book
  options Options

 • 38
  Ṭūsī, Muḥammad ibn al-Ḥasan, 995-1067?
  Ṭahrān Maṭba'at Rinkīn [1960-62] Al-Ṭab'ah al-thāniyah
  Book
  options Options

 • 39
  Ibn Dūyān, Ibrāhīm ibn Muḥammad, 1858 or 9-1934 or 5
  Dimashq Al-Maṭba'ah al-Hāshimīyah [n.d.] Al-Ṭab'ah al-Ūlá
  Book
  options Options

 • 40
  Muḥammad Shafī', Muftī, 1897-
  Deoband Kutub Khanah-i Qasimi [1963?]
  Book
  options Options

 • Load 20 more