• 21
  Barnett, A. Doak
  New York, Columbia University Press, 1967.
  Book
  options Options

 • 22
  China. Quan guo ren min dai biao da hui
  Beijing : Ren min chu ban she, 1955-
  Book
  options Options

 • 23
  Weale, Putnam, pseud.
  New York, Dodd, Mead, 1925.
  Book
  options Options

 • 24
  translated from the original Chinese by a well-known Sinologue, with notes by an independent commentator.
  Changhai, Pr. by the North-China Daily News [and] Herald, 1927.
  Book
  options Options

 • 25
  Siao, King-Fang.
  Paris, Presses Universitaires de France [1939]
  Book
  options Options

 • 26
  [M., A.G.]
  Hong Kong, Publicity Bureau for South China [n.d.] Ed. 3, rev.
  Book
  options Options

 • 27
  Franklin W. Houn.. --
  Washington : Public Affairs Press, 1965.
  Book
  options Options

 • 28
  Lei, Xiaocen, 1897-
  Taibei: Zi you tai ping yang wen hua shi ye gong si, [1965].
  Book
  options Options

 • 29
  Chiang, Kai-shek, 1887-1975.
  Taipei, China Cultural Service [1954]
  Book
  options Options

 • 30
  by Liang Chi-chao; with two portraits.
  London, K. Paul, Trench, Trubner & co., ltd., 1930.
  Book
  options Options

 • 31
  Reinsch, Paul S. (Paul Samuel), 1869-1923
  Taipei Ch'eng-wen Pub. Co. 1967
  Book
  options Options

 • 32
  Saywell, William George Gabriel, 1936-
  [Toronto] c1968.
  Thesis
  options Options

 • 33
  Morse, Hosea Ballou, 1855-1934
  New York, Russell & Russell [1967] 3d rev. ed.
  Book
  options Options

 • 34
  Lacy, Creighton.
  New York : J. Day, c1943.
  Book
  options Options

 • 35
  Buss, Claude Albert.
  Philadelphia [Westbrook Pub. Co.] 1927.
  Book
  options Options

 • 36
  Ch'ên, Ju'hsüan, 1894-1955
  Taibei Zhong hua cong shu wei yuan hai [1957]
  Book
  options Options

 • 37
  季 德源 主编. Ji Deyuan zhu bian.
  Beijing : Jie fang jun chu ban she, 1999. Di 1 ban.
  Book
  options Options

 • 38
  Hongkong Xianggang san lian shu dian [1969]
  Book
  options Options

 • 39
  Chou, Fang, writer on government
  Beijing Zhongguo qing wien chu ban she 1955
  Book
  options Options

 • 40
  John H. Fincher.
  London : Croom Elm ; Canberra : Australian National University Press, 1981.
  Book
  options Options

 • Load 20 more