Catalogue


불구대천 의 원쑤 미제 를 단죄 하는 력사 의 고발장 : <자선> 과 <박애> 의 너울 을 쓴 승냥이 무리 - 미국 선교사들 [videorecording]. Pulgu taech'ŏn ŭi wŏnssu Mije rŭl tanjoe hanŭn yŏksa ŭi kobalchang : "chasŏn" kwa "pagae" ŭi nŏul ŭl ssŭn sŭngnyangi muri - Miguk sŏn'gyosadŭl [videorecording].
imprint
[Pyongyang] : Uri Minjok Kkiri TV, 2013.
description
1 videodisc (10 min.) : sd., col. ; 4 3/4 in.
format(s)
Other
Holdings

  link to old catalogue

Report a problem