Catalogue


한국 전통 마을 조사 방법 과 자원화 방안 연구 : 민족 문화 원형 발굴 및 정체성 정립 사업 / Han'guk chŏnt'ong maŭl chosa pangbŏp kwa chawŏnhwa pangan yŏn'gu : minjok munhwa wŏnhyŏng palgul mit chŏngch'esŏng chŏngnip saŏp /
비교 민속 학회. Pigyo Minsok Hakhoe.
imprint
[Seoul] : Munhwa Kwan'gwangbu, 2007.
description
499 p. : ill., maps. ; 30 cm.
format(s)
Book
Holdings

  link to old catalogue

Report a problem