Catalogue


떠돌이 감독 의 돌 로 영화 만들기 : 마을 영화 그리고 돌탑 영화 / Ttŏdori kamdok ŭi tol ro yŏnghwa mandŭlgi : maŭl yŏnghwa kŭrigo toltʻap yŏnghwa /
신 지승, 이 은경 지음. Sin Chi-sŭng, Yi Ŭn-gyŏng chiŭm.
edition
Chʻopʻan.
imprint
Kyŏnggi-do Pʻaju-si : Arŭmdaun Saramdŭl, 2009.
description
408 p. : ill. ; 23 cm.
ISBN
8991066631, 9788991066632
format(s)
Book
Holdings

  link to old catalogue

Report a problem