Catalogue


별궁 의 노래 : 김 용상 역사 소설. Pyŏlgung ŭi norae : Kim Yong-sang yŏksa sosŏl.
Kim, Yong-sang, 1942-
edition
Ch'op'an.
imprint
Sŏul, : Saenggak ŭi Namu, 2009.
description
2 v. ; 19 cm.
ISBN
8984989363 (v. 1), 8984989401 (v. 2), 898498941X (set), 9788984989368 (v. 1), 9788984989405 (v. 2), 9788984989412 (set)
format(s)
Book
Holdings
More Details
imprint
Sŏul, : Saenggak ŭi Namu, 2009.
isbn
8984989363 (v. 1)
8984989401 (v. 2)
898498941X (set)
9788984989368 (v. 1)
9788984989405 (v. 2)
9788984989412 (set)
catalogue key
7636370

  link to old catalogue

Report a problem