Catalogue


세계화 와 한국 의 국가-시민 사회 : 세계화, 정보화 에 따른 한국 국가-시민 사회 의 변화 와 대응 / Segyehwa wa Hanʼguk ŭi kukka-simin sahoe : segyehwa, chŏngbohwa e ttarŭn Hanʼguk kukka-simin sahoe ŭi pyŏnhwa wa taeŭng /
손 호철, 김 원 엮음. Son Ho-chʻŏl, Kim Wŏn yŏkŭm.
imprint
Sŏul : Imaejin, 2008.
description
2 v. : ill., charts ; 23 cm.
ISBN
8990816629 (v. 1), 8993985103 (v. 2), 9788990816627 (v. 1), 9788993985108 (v. 2)
format(s)
Book
Holdings

  link to old catalogue

Report a problem