Catalogue


조선 제국사 : 오 종호 대체 역사 소설. Chosŏn cheguksa : O Chong-ho taechʻe yŏksa sosŏl.
O, Chong-ho, 1968-
edition
Chʻopʻan.
imprint
Sŏul-si : Sŏul P&B, 2006-
description
v. ; 23 cm.
ISBN
8959291218 (set), 8959291226 (v.1)
format(s)
Book
Holdings
More Details
imprint
Sŏul-si : Sŏul P&B, 2006-
isbn
8959291218 (set)
8959291226 (v.1)
catalogue key
6080947

  link to old catalogue

Report a problem