Catalogue

COVID-19: Updates on library services and operations.

새 천년 한반도 평화 구축 과 신 지역 질서론 : 북한 및 아・태 지역 의 새로운 변화 를 중심 으로 / Sae chʻŏnnyŏn Hanbando pʻyŏnghwa kuchʻuk kwa sin chiyŏk chilsŏron : Pukhan mit A-Tʻae chiyŏk ŭi saeroun pyŏnhwa rŭl chungsim ŭro /
김 달중・문 정인・이 석수 외. Kim Tal-chung, Mun Chŏng-in, Yi Sŏk-su oe.
imprint
Sŏul Tʻŭkpyŏlsi : Orŭm, 2000.
description
414 p. ; 23 cm.
ISBN
8977781264
format(s)
Book
Holdings

  link to old catalogue

Report a problem