Catalogue


知る や 知らず や / Shiru ya shirazu ya /
日教組, 国民 文化 会議, 民主 教育 を すすめる 国民 連合 編. Nikkyōso, Kokumin Bunka Kaigi, Minshu Kyōiku o susumeru KOkumin Rengō hen.
imprint
Tōkyō : Shinkō Shuppansha, 1996.
description
12 v. in case : ill.
format(s)
Book
Holdings
More Details
imprint
Tōkyō : Shinkō Shuppansha, 1996.
contents note
v. [1] Akarui mirai wa kodomo no kenri -- v. [2] Shinryaku sensō -- v. [3] Masukomi media -- v. [4] Bōei guntai -- v. [5] Denshō shinwa -- v. [6] Gimu kenri kyōiku wa -- v. [7] Kenpō heiwa -- v. [8] Yasukuni eirei -- v. [9] Gengō sokui Daijōsai -- v. [10] Tennō shōchō -- v. [11-12] Kimi ga yo, Hi no maru.
general note
Imprint date from case.
catalogue key
2748603

  link to old catalogue

Report a problem