Catalogue


1970年代 의 美國 外交 政策 : 平和를 위한 新 戰略 : 리차드 닉슨 美國 大統領 의 對 議會 報告書 / 1970-yŏndae ŭi Miguk oegyo chŏngchʻaek : pyŏnghwarŭl wihan sin chŏllyak : Richʻadŭ Niksŭn Miguk Taetʻongnyŏng ŭi tae ŭihoe pogosŏ /
[編輯 國會 圖書館 立法 調查局]. [pʻyŏnjip Kukhoe Tosŏgwan Ippŏp Chosaguk].
imprint
[Seoul] : Taehan Minʼguk Kukhoe Tosŏgwan, 1970.
description
137 p.
format(s)
Book
Holdings

  link to old catalogue

Report a problem