Catalogue


너 와 나 의 5.18 : 다시 읽는 5.18 교과서 / Nŏ wa na ŭi 5.18 : tasi ingnŭn 5.18 kyogwasŏ /
5.18 기념 재단 기획 ; 김 정인, 김 정한, 은 우근, 정 문영, 한 순미 지음. 5.18 Kinyŏm Chaedan kihoek ; Kim Chŏng-in, Kim Chŏng-han, Ŭn U-gŭn, Chŏng Mun-yŏng, Han Sun-mi chiŭm.
edition
Ch'op'an.
imprint
Kyŏnggi P'aju-si : Owŏl ŭi Pom, 2019.
description
495 pages : illustrations, portraits ; 23 cm
ISBN
9791187373858
format(s)
Book
Holdings
More Details

  link to old catalogue

Report a problem