Catalogue


Česká otázka a dnešní doba /
Jan Svoboda, Aleš Prázný (eds.).
edition
Vydání první.
imprint
Praha : Filosofia, 2017.
description
629 pages : illustrations ; 21 cm
ISBN
8070075058, 9788070075050
format(s)
Book
Holdings
More Details
imprint
Praha : Filosofia, 2017.
isbn
8070075058
9788070075050
contents note
Návraty české otázky / Luděk Sekyra -- Úvod / Jan Svoboda a Aleš Prázný -- Masarykova filosofie českých dějín v pohledu Popperovy kritiky historicismu / Otakar A. Funda -- Masarykova "Česká otázka" a přírodní vědy / Jan Svoboda -- T.G. Masaryk a náš dnešek / Jakub S. Trojan -- Je dnes na "českou otázku" uspokojivá "česká" odpověd? / Miloš Dokulil -- O novodobé české státotvornosti / Robert Kvaček -- Od "České otázky" k "Nové Evropě" a Washingtonské deklaraci / Václav Pavlíček -- Antipolitický národ v Čechách a na Moravě / Václav Bělohradský -- Česká otázka a problém malého národa / Jan Zouhar -- "Česká otázka", "České myšlénsky", "Listy politického kacíře" / Miloš Havelka -- Masarykovo filosofické vlastenctví / Zdeněk Novotný -- Kritika Masaryka v slovenskej tradicionalistickej filozofii (prvej polovice 20. storočia) / Eugen Andreanský --Filosofická a dějinná platnost Masarykovy české otázky v světle dějin cěské státní ideje / Miloslav Bednář -- Masaryk a morální výzban sekularismu / Vlastimil Hála -- Masarykǔv realismus a formování české politické kultury / Emanuel Pecka, Lubomír Pána -- Masarykova idea osvícenského humanismu (Herder, Rousseau, Kant) a jeho kritika romantiké historiografie / Vlastimil Zátka -- Světová politika malého národa: česká otáka jako úkol vzdělonosti / Aleš Prázný -- Ideová východiska Masarykovy "České otázky" a jejich aktualizace / Jan Svoboda -- K povaze Masarykových idejí / Michal Kotrba -- Patočkova kritika Masarykovej filozofie českých dejín / Róbert Stojka -- Sociální otázka a duch osvícenstvi v "České otázce" T.G. Masaryka / Michal Trčka -- Masaryk a Hus - Masarykova interpretace Husovy eklesiologie v kontextu humanitních ideálú / Jiří Vogel -- Solidarita jako etický přikaz, Praktické úvahy nad Masarykovou "Českou otázkou" / Kateřina Šimácková -- Otrasy humanity, alebo otrasy humanitou? / Erika Lalíková -- "Česká otázka" a politická idea federace / Milan Znoj --Český národ v Mayarykově "Česká otázce" / Martin Profant -- Češi a jejich "evropská otázka": kontexty, tendence, kontroverze / Petr Hlaváček -- K Masarykovu pojetí smyslu české historie / Jiří Pechar -- Česká otázka v polemice Václava Havla a Milana Kundery / Lenka Suchomelová-Žehrová -- Masarykova česká otázka na počatku 21. století / Jiří Olšovský -- Politické kořeny Masarykovy filosofie české historie / Marie L. Neudorflová -- Karafiátova odpověd̕ na "Českou otázku" / Kateřina Šolcová -- Krize moderního člověka v díle T.G. Masaryka / Jiří Pintner -- Masarykova interpretace mesianismu: polská otázka jako alternativní smysl národní existence / Jan Květina -- Komenský, Masaryk a jejich ideály humanitní / Jana Stejskalová.
catalogue key
12152020

  link to old catalogue

Report a problem