Catalogue


客家人與基督教: 從社會建構論探索在台灣作客家人和作基督徒之間的張力 = Negotiating identity : exploring the tensions between being Hakka and being Christian in northwestern Taiwan / Kejia ren yu Jidu jiao : cong she hui jian gou lun tan suo zai Taiwan zuo Kejia ren he zuo Jidu tu zhi jian de zhang li = Negotiating identity : exploring the tensions between being Hakka and being Christian in northwestern Taiwan /
陳義聖(Ethan Christofferson)著 ; 林秀娟譯. Chenyisheng (Ethan Christofferson) zhu ; Lin Xiujuan yi.
edition
First edition.
imprint
Xinzhu Shi : Zhonghua xin yi shen xue yuan, 2015.
description
559 pages ; 21 cm
ISBN
9789869099035, 9869099033
format(s)
Book
Holdings
More Details
imprint
Xinzhu Shi : Zhonghua xin yi shen xue yuan, 2015.
isbn
9789869099035
9869099033
contents note
Yan jiu wen ti -- Wen xian tan tao -- Yan jiu fang fa lun -- Zuo wei Taiwan Kejia ren -- Taiwan de Kejia fei Jidu tu he zuo Jidu tu -- Zai zuo Jidu tu zhi fu mian gui lei chu jing zhong de Kejia Jidu tu -- Zhai yao, ying xiang he jian yi -- Fu lu 1 : fang tan wen ti -- Fu lu 2 : zhui si san li -- Fu lu 3 : "Taiwan she hui bian qian ji ben diao ben" zhi xi xiang.
catalogue key
10694495
 
Includes bibliographical references (pages 519-537) and indexes.

  link to old catalogue

Report a problem