Catalogue


미국 에 당당했던 대한 민국 의 대통령들 : 다시 생각 하는 이 승만, 박 정희 의 벼랑 끝 외교 전략 / Miguk e tangdanghaettŏn Taehan Min'guk ŭi taet'ongnyŏngdŭl : tasi saenggak hanŭn Yi Sŭng-man, Pak Chŏng-hŭi ŭi pyŏrang kkŭt oegyo chŏllyak /
이 춘근. Yi Ch'un-gŭn.
edition
Ch'op'an.
imprint
Sŏul : Kŭl Madang, 2012.
description
298 pages : illustrations ; 22 cm.
ISBN
8987669815, 9788987669816
format(s)
Book
Holdings

  link to old catalogue

Report a problem