Catalogue

COVID-19: Updates on library services and operations.

한국 노동사 자료 총서. I, 전국 노동 조합 협의회 / Han'guk nodongsa charyo ch'ongsŏ. I, Chŏn'guk nodong chohap hyŏbŭihoe /
성공회 대학교 노동사 연구소 편. Sŏnggonghoe Taehakkyo Nodongsa Yŏn'guso p'yŏn.
edition
Ch'op'an.
imprint
Kyŏnggi-do P'aju-si : Han'guk Haksul Chŏngbo, 2013-
description
v. ; 31 cm.
ISBN
8926845230, 8926846849, 9788926845233, 9788926846841
format(s)
Book
Holdings
More Details
imprint
Kyŏnggi-do P'aju-si : Han'guk Haksul Chŏngbo, 2013-
isbn
8926845230
8926846849
9788926845233
9788926846841
contents note
1. Chojik mit hwaltong, <1-25> -- 2. Chiyŏk ŏpchongbyŏl nodong chohap chŏn'guk hoeŭi, <1-3> -- 3. Kŏnsŏl kwajŏng, <1-4> -- 4. Sŏul chiyŏk nodong chohap hyŏbŭihoe, <1-13> -- 5. Masan Ch'angwŏn nodong chohap ch'ongyŏnhap, <1-2> -- 6. Kit'a chiyŏk nodong chohap hyŏbŭihoe, <1-7> -- 7. Kongdong t'ujaeng mit yŏndae hwaltong, <1-3> -- 8. Chojik palchŏn chŏnmang.
general note
Yŏnginbon.
catalogue key
10410509

  link to old catalogue

Report a problem